De belangrijkste voordelen van de Moov 2.0

Hogere ruwvoeropname

Meer rust in de stal

Minder hiërarchie in de stal

Meer melk in de tank

Niet je bed uit om voer aan te schuiven

De voeraanschuifrobot biedt niet alleen overdag, maar vooral ‘s nachts een groot voordeel. Terwijl jij geniet van je nachtrust, schuift de robot automatisch het ruwvoer aan. Ook de dieren lager in rangorde hebben daardoor 24/7 vers voer. Hierdoor vindt er minder selectie plaats en is er meer rust in het koppel. De dieren weten dat er op ieder moment eten binnen handbereik is.

Met de Moov 2.0 vindt er dus minder selectie plaats en is er sprake van een hogere gemiddelde voerefficiëntie. De hoeveelheid melk per kg opgenomen droge stof neemt dus toe. Uit onderzoek blijkt dat een verhoging van 0,05 reëel is (gemiddelde voerefficiëntie is 1,3 – 1,5).

Uit de ervaringen van onze klanten blijkt dat het toepassen van de voeraanschuifrobot tijdens het opstarten van het melken met een melkrobot een positief resultaat heeft. De koeien zijn ’s nachts actiever aangezien er continu voer beschikbaar is. Dat zorgt ervoor dat een bezoek aan de robot ook in de avond sneller gaat. Met als resultaat dat het aantal melkingen per koe bij robotmelken stijgt.

De Moov 2.0 start zijn route vanaf het laadstation. Dit laadstation kan zowel in als buiten de stal staan. Je kunt de routes van de voeraanschuifrobot zelf instellen en aanpassen. Zo kun je voor meerdere diergroepen een onbeperkt aantal routes inregelen. De transpondertechnologie die hiervoor de basis vormt, is bovendien geen obstakel voor alle andere werkzaamheden in de stal. De transponders zijn in de vloer geboord en netjes weggewerkt.

De vlakke RVS-trommel van de Moov 2.0 is elektrische aangedreven en zorgt voor een schoon resultaat. Zijn robuustheid, gewicht en smart drive technologie kenmerken de nieuwe robot en de manier waarop hij omgaat met onevenredige hoeveelheden voer voor het hek. De zware machine kan standaard links en rechts draaien. Aan het einde van de voergang kan de robot dus langs dezelfde weg terugrijden. Dit maakt het bepalen van de te nemen routes nog makkelijker en efficiënter.

Is er een obstakel in de stal? Of is er sprake van een verhoging? Geen probleem. De Moov 2.0 heeft namelijk een liftfunctie. De trommel kan zijn rok liften tot een hoogte van 70 mm. Zo kan hij gemakkelijk over een overgang rijden. Bovendien blijft de rok schoon en is een hygiënische werkomgeving van de robot dus gewaarborgd.

Het liften van de rok heeft verder ook voordelen voor het op- en/of afrijden van een helling. Een helling van maximaal 15% vormt geen probleem.