De belangrijkste voordelen van de Barn-E

Voor dichte vloeren

Geschikt voor stro, zaagsel en diepstrooisel

Schept geruisloos de stal schoon

Diervriendelijk

Stoort de koeien niet

De mestrobot voor dichte stalvloeren

En het mooie is: de Barn-E schuift de mest niet vooruit, maar raapt het op. De mest wordt namelijk met een stuw/glijbalk verzameld. Via een roterende invoer wordt de mest omhoog gebracht en in de mestcontainer opgeslagen. De mestrobot rijdt vervolgens naar de afstort en lost daar de verzamelde mest.

Wij helpen u graag bij het kiezen van de juiste mestrobot voor uw situatie.

Barn-E

hier volgt nog meer informatie over de Barn-E